header
HOME  | FOTOGRAFIE  |  EXPOSITIE  |  MUZIEK  | LEEFLANG GESCHIEDENIS  |  NIEUWS  | LINKS

logo Het laatste nieuws van Leeflang producties

Toon Hagen
Toon Hagen begon zijn orgelopleiding bij Egbert Klein. Vervolgens studeerde hij hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Toon HagenDaar behaalde hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde hij Kerkmuziek aan genoemd conservatorium. Aan het Arnhems conservatorium behaalde hij de aantekening improvisatie. Zijn belangrijkste docenten waren Rienk Jiskoot voor orgel en Bert Matter voor improvisatie. Als cantor-organist is hij verbonden aan de Grote of Sint-Michaëlskerk te Zwolle.
Hij geeft leiding aan de Michaëlscantorij, die medewerking verleent aan de maandelijkse Michaëlsvieringen in de Grote of Sint-Michaëlskerk en aan het Michaëlscantatekoor dat meewerkt aan de cantatevieringen in deze kerk. Toon Hagen is mede-oprichter van het Zwolse orkest Musica Michaelis, een orkest van professionele musici dat in 2008 ontstaan is uit de cantatevieringen. Tot juni 2010 was hij tevens artistiek leider van dit orkest. Toon Hagen is actief als concert-organist, heeft een privé-orgellespraktijk en is werkzaam als componist van orgel- en kerkmuziek.  Toon Hagen is lid van het Genootschap van Nederlandse Componisten (GeNeCo). Hij geeft zijn composities in eigen beheer uit.  Zijn orgelspel is inmiddels op een zevental cd’s vastgelegd.

Toon Hagen over zijn cd-opname van de  Canto Ostinato.
Na jaren van intensieve omgang met Canto Ostinato markeert deze opname een periode van onderweg zijn met deze compositie. Al tijdens het beluisteren van deze opname besefte ik dat de uitvoering die nu is vastgelegd weer een nieuwe periode met nieuwe elementen in zal luiden.
In de loop van de jaren dienden zich steeds weer opnieuw muzikale mogelijkheden aan, die zich een plekje verwierven in de uitvoeringen. In die zin is het werk dan ook een welhaast onuitputtelijke vindplaats van muzikale intenties.
Dat iedere uitvoering eenmalig is bleek ook weer tijdens deze opname. Het werk werd drie keer gespeeld op drie aansluitende avonden en ondanks het feit dat de keuzes van klankkleuren steeds volgens hetzelfde plan verliepen, werden het drie verschillende uitvoeringen.
Canto heeft me de latset jaren vergezeld, niet alleen in muzikale zin. De vele gevoelens en gedachten die ik had vonden als het ware een plek en uitweg in deze compositie. Het geeft de ruimte ook en faciliteert voor zowel de vertolker(s) als de toehoorders de mogelijkheid zijn of haar eigen verhaal er in te leggen. Confronterend soms, maar ook bemoedigend en bovenal troostend. Een compositie om de componist – Simeon ten Holt – diep dankbaar voor te zijn.

Dit schreef Toon Hagen in 2013. Inmiddels, vijf jaar verder, laat Toon Hagen op het orgel van de Bergkerk te Deventer een Canto Ostinato horen met nieuwe elementen er in. De uitvoering krijgt een extra spiritueel accent door de medewerking van de Draaiende Derwisj van Kardelen.
De Draaiende Derwisj van Kardelen komen met drie dansers naar Deventer. De dansers zijn volgelingen van de 'draaiende orde' van Mevlana Celaleddin, een Turkse mysticus uit de dertiende eeuw. "Het is een meditatieve dans. Onze intentie is de liefde te ontvangen van god en door te geven aan de mensen. Dat doen we door met onze rechterhand te wijzen naar de hemel en met onze linkerhand naar de aarde."

OrgelHet is bijna betoverend. Mannen in witte gewaden draaien verbazend snel om hun as op meegaande muziek. Derwisjen zijn islamitische geestelijken. Zij hebben de gelofte van armoede afgelegd en nemen een aparte plaats in binnen de zogeheten soefi's. Dit zijn mystieke broederschappen binnen de islam die geloven dat god aanwezig is in alles wat bestaat; mensen, dieren en dingen.
Ieder jaar, in de eerste helft van december, houdt deze actieve, religieuze geloofsgemeenschap een ceremonie ter herdenking van de Dansende Derwisjen. De Derwisjen ontstonden in de 8ste eeuw nadat de Islam in contact was geraakt met Perzische godsdiensten en het hindoeïsme. Een van de meest bekende Derwisj-orden is de Kadiris, deze werd gesticht in 1165.
Een Derwisj behoort tot de klasse van de Sufi-moslims. De gecontroleerde bijna tranceachtige draaiende beweging, ook wel sema genoemd, van witgerokte mannen bezorgt de toeschouwer een mystieke ervaring. Hou er rekening mee dat een applaus uit den boze is. Ze dansen immers alleen voor Allah.

Een klein voorproefje van de Canto Ostinato, gespeeld door Toon Hagen

 
Deventer Post, 25 februari 2015
krant


P.W.LEEFLANG