header
HOME  | FOTOGRAFIE  |  EXPOSITIE  |  MUZIEK | LEEFLANG GESCHIEDENIS  |  NIEUWS  | LINKS

logoPieter Leeflang
Rijsterborgherweg 4F25
7412 VA Deventer
telefoon 0570 - 641536
email E-mail
Wie ben ik
Ik ben nog net “vooroorlogs”; geboren op Goeree-Overflakkee en daar heb ik tot 1954 gewoond. Zodoende heb ik de bezettingstijd, de Hongerwinter en een watersnoodramp meegemaakt - en overleefd. We verhuisden naar Apeldoorn, vanwaar ik na drie jaar middelbare school naar Amsterdam vetrok. Twee jaar zat ik intern op de Kweekschool voor de Zeevaart. Achteraf denk ik dat dit de slechtste jaren van mijn leven waren. Maar goed, ik behaalde er mijn diploma en kon dus als stuurmansleerling de Grote Vaart op. Dat varen heb ik 41 jaar met heel veel plezier gedaan. Van leerling tot gezagvoeder. In het begin zat ik op de lijnvaart en ben halverwege mijn loopbaan in het Zware Zeetransport verzeild geraakt en kwam daarbij dus terecht in de Wilde Vaart. Heb ongeveer alle zeeën en oceanen, die voor zeeschepen bereikbaar zijn, gezien en bevaren.

“Met hoofd, hart en handen”.

Tegenwoordig een te pas en te onpas gebruikte kreet, die het goed doet.
Mijn vader gebruikte deze al in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Zo behoorde je te leven en te werken. Dat is er bij mij met de paplepel ingegoten.

Muziek.
- Geboren en getogen in een orgelbouwersgezin, is het niet zo verwonderlijk dat op latere leeftijd een zekere belangstelling voor dit muziekinstrument in mij ontwaakte.
- In 2007 produceerde ik een cd van het Holtgräve-orgel in de Lebuinuskerk te Deventer, waarop Aart Bergwerff de Canto ostinato van Simeon ten Holt ten gehore brengt.
Van deze cd is inmiddels een heruitgave verschenen.
- Op 23-09-2007, de presentatie van de orgel cd met de Canto Ostinato (Aart Bergwerff) vond de eerste uitvoering plaats, op mijn initiatief met de Derwisj dansers.

- Ik raakte betrokken bij het organiseren en programmeren van de (orgel-plus)concerten van Stichting Lebuinus Concerten en de Stichting Bergkerk Concerten te Deventer.
- Ik was ook enkele jaren voorzitter van de Deventer Beiaard Kring. Tot 2012  nam ik deel aan de organisatie van het Reincken Festival, oude muziek Deventer, waarvan ik tevens één van de oprichters ben.
- in 2013 en 2014 was ik actief als één van de programmeurs bij de Stichting Behoud Dorpskerk Wilp.
Fotografie.

Na mijn pensionering in 2000 werd ik al snel lid van de Deventer Foto Kring (DFK). Gedurende vier jaar was ik tevens voorzitter van deze vereniging. Ik volgde vele mentorcursussen. In 2009 behaalde ik – in mijn 69ste levensjaar – de Bondsmeesterklasse (BMK) van de Bond van Nederlandse Amateurfotografen.
In 2013 richtte ik, samen met Gert de Vries, de Projectgroep Deventer Fotografen (PDF) op. Hierin houden wij ons bezig met het fotograferen van speciale projecten en opdrachten.
Website update 2-3-2016. Webdesign: Jan van den Brand